Yoga in de Kapel

Rijksweg 56b Duiven

beate@amodayoga.nl

Amodã Yoga

'Ik adem in en kom tot rust
ik adem uit en glimlach
Thuisgekomen in het nu
wordt dit moment een wonder
- THICH NATH HANH-

Privacy Verklaring

 

Amodã Yoga verwerkt de persoonsgegevens die jij als deelnemer  zelf aan ons hebt verstrekt, doordat je gebruik maakt van onze aangeboden diensten.

Amodã Yoga kan de volgende gegevens verwerken:

Gegevens via inschrijven op de website of inschrijfformulier:  voor het volgen van onze diensten vragen wij je om je in te schrijven via de website of eventueel een inschrijfformulier. Dit zijn gegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt. De gevraagde gegevens zijn altijd voornaam, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en email. Indien van toepassing worden voor de diensten relevante fysieke/mentale klachten en medicijngebruik gevraagd. De gegevens worden gevraagd om een beter beeld te verkrijgen, rekening te kunnen houden met de klachten tijden het verlenen van de dienst of in het specifieke geval van een voedingsconsult te kunnen leiden tot een individueel voedingsadvies. De gegevens worden veilig bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt),worden de gegevens niet langer bewaard dan wettelijk strikt noodzakelijk is en daarna vernietigd

Verwerken en bewaren van jouw gegevens: Amodã Yoga verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van een nieuwsbrief (als je hiervoor bent aangemeld), je te kunnen bellen, appen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld belastingaangifte)

Emails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Delen van jouw gegevens met anderen: Amodã Yoga gebruikt de door jouw verstrekte gegevens alleen voor zichzelf gebruiken en zal deze nooit aan derden geven of verkopen. Uitzondering hierop is het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt natuurlijk altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek per mail naar beate@amodayoga.nl

Beveiliging van jouw gegevens: Amodã Yoga zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail naar beatelenderink@gmail.com.

Wijziging in deze privacyverklaring: deze privacyverklaring is van 1 september 2021. We behouden ons het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Over Amodã Yoga: Amodã Yoga is een bedrijf gevestigd te Zevenaar, waar yoga, meditatie, mindwalk, massage, spirituele ontwikkeling, coaching en voedingsconsulten worden aangeboden. Amodã Yoga is rechtsgeldig vertegenwoordigd door B.H.J.M. Lenderink en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 71457143. De diensten worden op verschillende locaties verleend.

Contactgegevens:  Béate Lenderink, Von Weberstraat 1, 6904 KB  Zevenaar, T 06 40491531, E beate@amodayoga.nl

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) van de Autoriteit Persoonsgegevens