Yoga in de Kapel

Rijksweg 56b Duiven

beate@amodayoga.nl

Amodã Yoga

'Ik adem in en kom tot rust
ik adem uit en glimlach
Thuisgekomen in het nu
wordt dit moment een wonder
- THICH NATH HANH-

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Amodã Yoga

  1. Inschrijven  yoga abonnement en activiteiten

1.1. Het yoga abonnement bestaat uit twee lesperiodes:  september tot de kerstvakantie en januari tot de zomervakantie. Het abonnement wordt automatisch verlengd tot opzegging. Tijdens de schoolvakanties van regio zuid en feestdagen zijn er geen lessen.  Daarnaast kun je je inschrijven voor het actuele aanbod op de website

 

1.2. Inschrijven gaat via het inschrijfformulier op de website. Lukt dit niet neem dan contact op.

1.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt een bevestiging van de inschrijven. Je inschrijving is definitief als de betaling is voldaan.

2. Betaling

2.1. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld vooraf aan deelname van de eerste les te betalen middels overschrijving naar NL65 ABNA 0819 7958 60 ten name van B.H.J.M. Lenderink ovv voor of najaar en het jaartal of vermelding van de betreffende activiteit. 

2.2. De betaling voor de yogalessen voldoen vóór respectievelijk  1 september en 1 januari. In overleg is het mogelijk in termijnen te betalen. In het voorjaar in 3 termijnen en in het najaar in 2 termijnen. De betalingen voor andere activiteiten dienen voldaan te zijn voor aanvang van de eerste les.

3. Gemiste lessen

3.1. Wanneer je een les moet missen, verzoeken we je dit zo vroeg mogelijk te melden.

3.2. Gemiste lessen van het cursusjaar kunnen in overleg op een ander tijdstip en/of bij een andere docent ingehaald worden, mits er plek is. Een gemiste les van andere activiteiten kan niet worden ingehaald.

3.3. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen

3.4. Bij langdurige ziekte of omstandigheden kunt u contact opnemen met Amodã Yoga

4. Opzegtermijn

4.1. Voor de yogalessen van het cursusjaar geldt een schriftelijke opzegtermijn van één kalendermaand per mail of per post. Je ontvangt een bevestiging van de opzegdatum.

5.1. Annulering door Amodã Yoga

5.1. Amodã Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen een les te wijzigen of annuleren. Úiteraard zal Amodã Yoga zich ten alle tijden inspannen om in het belang van de cursist te handelen.

 

  1. Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen en workshops geschiedt volledig op eigen risico.  Amodã Yoga aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten dat hen tijdens de lessen of in mogelijk verband daarmee overkomt.

Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je je (behandelend) arts vooraf te raadplegen. Relevante klachten dien je ook altijd kenbaar te maken aan de docent.

Amodã Yoga is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen.

 

  1. Privacy verklaring

Op deze overeenkomst is de Privacyerklaring van toepassing